Profesor w Katedrze Nowych Mediów im. Jamesa i Mary Wesleyów oraz współkierownik laboratorium Augmented Environments Lab na Georgia Institute of Technology. Autor książek Remediation (1999, wspólnie z Richardem Grusinem) i Windows and Mirrors (2003, z Diane Gromala). Nie tylko pisze o nowych mediach, ale także współpracuje przy tworzeniu nowych form cyfrowych. Wspólnie z Michaelem Joyce’em opracował system do pisania hipertekstów Storyspace. Obecnie blisko współpracuje z prof. Blairem MacIntyre’em i prof. Marią Engberg
w zespole badającym możliwości wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w tworzeniu nowomedialnych doświadczeń dla potrzeb dziedzictwa kulturowego oraz zastosowań
w rozrywce.