Justyna „JJ” Jochym z ramienia KBF zajmuje się kontaktami międzynarodowymi, koordynuje krakowskie projekty kulturalne oraz współpracę z Siecią Miast Literatury UNESCO. Odpowiada za wymianę międzynarodową, promocję, komunikację, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
z partnerami oraz aktywny udział w sieciach partnerskich. Poprzednio pracowała na Uniwersytecie Jagielońskim, gdzie zajmowała się współpracą międzynarodową i komunikacją. W czasie wolnym czyta oraz realizuje audycje radiowe.