Współautorka książek liberackich i teoretyk liberatury, tłumaczka, badaczka twórczości Jamesa Joyce’a, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; prowadziła również warsztaty z przekładu literackiego na podyplomowych studiach dla tłumaczy literatury w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Wspólnie z Zenonem Fajferem opublikowała trójksiąg Oka-leczenie (2000–2009) – pierwszą książkę określaną mianem liberatury oraz (O)patrzenie (2003), inicjujące liberacką serię wydawniczą, którą oboje redagują od 2003 r. w Korporacji Ha!art. Również z Zenonem Fajferem opublikowała w USA tomik Sonnet of Sonnets (2012), będący pokłosiem warsztatów liberatury przeprowadzonych
w Kalifornii. Współzałożycielka krakowskiej Czytelni Liberatury (od 2002, obecnie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki).