Poetka, tłumaczka, organizatorka kultury. Redaktorka naczelna czeskiego kwartalnika „Psí Víno” poświęconego poezji współczesnej i była dyrektorka praskiego festiwalu poetyckiego Microfestival. Wspólnie z Zuzaną Husárovą opublikowała książkę-origami pod tytułem Amoeba (2015). Redaktorka zbioru Terrain: Essays on the New Poetics (2014) (wspólnie z dr. Davidem Vichnarem). Jej wiersze publikowano wielokrotnie w czasopismach oraz dorocznej antologii najlepszej poezji czeskiej, ukazały się także w przekładzie na język angielski w antologii Polibek s rozvodnou (“Kissing the Substation,” 2012).