Redaktor, wydawca, tłumacz literatury eksperymentalnej (wspólnie z Aleksandrą Małecką), kulturoznawca i badacz mediów cyfrowych. Prezes Fundacji Korporacja Ha!art. Adiunkt
w Instytucie Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim i wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Kieruje laboratorium creative computing na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2013–14 uczestnik programu postdoc w labie Trope Tank na Massachusetts Institute of Technology. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą platformie ZX Spectrum (wspólnie z Yerzmyeyem i Hellbojem). Mieszka w Krakowie.